SPORTOVNÍ RYBOLOV

Sportovní rybolov na Gruntu Galatík je umožněn na dvou rybnících – spodním o ploše 1 ha jménem Jan a horním jménem František o ploše 2 ha a maximální hloubce 2 m. Revír František je bohatě zarybněn především kapry a amury včetně trofejních kusů.

Obě nádrže jsou intenzivně zarybňovány.

RYBÍKÁŘSTVÍ

Dne 16. října 2007 bylo vodní dílo, rybník František, zkolaudováno. Plocha vodní hladiny činí 21 571 m2, objem vody je 16 692 m3, maximální hloubka 2 m, průměrná hloubka 1,3 m, plocha mokřadů a litorálního pásma činí 7 826 m2.

Vodní nádrž, rybník Jan byla zkolaudována koncem roku 2010. Plocha vodní hladiny činí 8425 m2, objem vody 9600 m3 a maximální hloubka je 2 m.

K realizaci vodních děl se přistoupilo po konzultaci s odborníky v údolní nivě. Jedním z účelů bylo navrácení vody do krajiny tak, aby se vytvořila přirozená symbióza s krajinou. Nyní je již z obou rybníků vytvořeno vitální pásmo sloužící jak k podpoře obojživelníků, tak lidem k rekreaci.

Rybníky jsou napájeny přilehlým potokem Kotojedka s velice dobrou kvalitou vody, která je dána prameništěm v pohoří Chřiby a minimálním znečištěním potoka nad lokalitou Těšánky.

Pro rybáře je zajištěno sociální zázemí, ubytování v chatkách poblíž rybníku Jan nebo bezprostředně u rybníku František.

CENÍK POVOLENEK A UBYTOVÁNÍ

SPORTOVNÍ RYBOLOV                               Dospělí                                Děti do 12 let

Povolenka ½ denní*                            350 Kč                                        250 Kč

Povolenka celodenní*                          450 Kč                                        350 Kč

Víkendová povolenka (Pá-Ne)**        800 Kč**/1000 Kč                  800 Kč

* denní doba lovu od 6-22h     ** s ubytováním (chatka)

CENY UBYTOVÁNÍ

Chatka (4 osoby) / noc*                    1000 Kč

* chatky jsou vybaveny el. sítí s elektroměrem, spotřeba el. je účtována dodatečně

V ceně ubytování je zahrnuto využívání sociálního zázemí (sprchy, toalety) a parkování.

REZERVACE na tel.:   777 240 646